COSCO SHIPPING pokreće uslugu od vrata do vrata iz Kine u Grčku i susedne države, uključujući i Srbiju

30.08.2023.

Počevši od 31. avgusta, COSCO SHIPPING u ponudu uvodi novu uslugu digitalizovanog lanca snabdevanja koja pokriva i unutrašnje transporte u kontinentalnoj Kini i Grčkoj, Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Albaniji, usluge carinskog deklarisanja u luci polaska, usluge otpreme i usluge carinskog tranzita u odredišnim lukama/na krajnjim destinacijama.

Usluga od vrata do vrata, Talent Athena, korisnicima omogućava da uvoze robu iz Kine u Grčku i susedne države kroz objedinjen „paket“. Kao i kod drugih usluga koje zaokružuju lance snabdevanja od polazišne do krajnje destinacije, a dostupni su na digitalnoj platformi SinCon Hub kompanije COSCO SHIPPING, korisnicima se obećava laka i brza realizacija porudžbine, pouzdanost isporuke, vizuelno praćenje celog procesa i transparentan uvid u sve troškove/naknade.

Na SinCon Hub korisnici mogu odmah da ispišu svoje narudžbine za uvoz svog tereta preko vodećih spoljnotrgovinskih puteva uz pouzdane garancije isporuke, bez potrebe za kontaktiranjem više transportera i špeditera. Na osnovu resursa kojima sami upravljaju i namenskih kombinovanih prevoza, naknade i pravila naplate su uvek transparentni, uz mogućnost da se bira više opcija. Kada se započne, rezervacija će biti potvrđena u roku od samo dva radna sata.

Talent Athena pruža garancije za trajanje utovara i istovara, obezbeđujući četiri sata besplatnog vremena za utovar na mestu utovara i dva sata besplatnog istovara kontejnera na mestu isporuke, kao i besplatno vreme korišćenja kontejnera u luci polaska i odredišta. Ova usluga od vrata do vrata/od kontejnera do vrata važi smo za generalne kontejnerske terete, koji se prevoze u kontejnerima COSCO SHIPPING od 20 i 40 fita. U drugoj fazi, tokom septembra, opciono će biti ponuđena integrisana usluga carinjenja u kontinentalnoj Kini. Kupci u svakoj varijanti mogu samostalno izabrati carinsku lokaciju. COSCO SHIPPING može da pruži usluge carinjenja i inspekcije na 75 lokacija u svetu.