«Crna kutija» i u cisterni za auto-gas

14.06.2009.

bb_tng_01Nakon desetak godina potpunog haosa u tehničkoj opremljenosti firmi za skladištenje, transport i prodaju tečnog naftnog gasa (TNG), počev od 2002. države nastale raspadom SFRJ našle su se pod snažnim pritiskom zapada da slede iskustva Evropske unije i prihvate tehničke propise u delu ekologije, saobraćaja i opšte bezbednosti. Otuda je na tržištu Srbije sve više preduzeća koja investiraju u novu opremu i vozila, pa je danas vozni park za tu namenu ne samo sve veći po kapacitetima, već je i sve savremeniji (nabavljane su cistrene novije generacije – mlađe od pet godina), a većina pumpi i pretakališta je opremljena najnovijim proizvodima Blackmer, Croken, Tehnogas, Sampi itd.
«Italijanka» kao standard
OMSP Macola ST48R, u formi poluprikolice za prevoz TNG poslednjih godina predstavlja standard u većini zemalja članica CEFTA sporazuma. Na ovom vozilu primenjena su sva tehnička rešenja koja predstavljaju najviši standard u pogledu sigurnosti i optimizacije prevoza TNG. Legirani sitnozrnasti čelik P460NL1, aluminijumski rezervoari za vazduh, pocinkovana polušasija sa posebnim I profilima omogućavaju ovoj samonosećoj konstrukciji neto masu tek nešto veću od 11 tona.

bb_tng_031Sistem upravljanja kočenjem i ogibljenjem WABCO poslednje E generacije ima žiroskop koji neprestano meri uglove između tegljača, putne podloge i poluprikolice, pa u slučaju registrovanja kritičnih vrednosti usporava vozilo i koriguje položaj. To je od odlučujućeg znajača kada zataji pravovremena reakcija vozača. Ako se tome dodaju izuzetno sigurni i kvalitetni ventili AKO, može se zaključiti da je to sve što je potrebno da bi se prevoz i distribuciju TNG doveli do optimalnog nivoa.
Upravljanje teretom, a ne vozilom
Ipak, iskusni dispečeri će se zapitati: “A gde je tu GPS i informacija o položaju i brzini kretanja vozila?“. I on je, naravno, ugrađen – C&F sistem za satelitsko praćenje operativnih funkcija cisterni, koji je razvijen na zahtev italijanske naftne grupacije ENI. Prava je revolucija, jer integriše transport u ukupno poslovanje preduzeća koje prodaje i distibuira TNG, dajući mogućnost upravljanja robom a ne vozilima. Svojevrsna «crna kutija» – moćna kompjuterska jedinica – prikuplja signale sa vozila (i vučnog i vučenog) i šalje na centralni server korisnika sve podatke: otvoreno – zatvoreno, puno – prazno, uključeno – isključeno, a interface koji povezuje mernu grupu omogućava slanje informacije o količini, vrsti i temperaturi goriva koje se istače/utače. Radno mesto vozača je opremljeno touch – screenom. To je još jedan računar koji omogućava komunikaciju sa dispečerskim centrom.
bb_tng_05C&F sistem omogućava tri grupe podataka: Fleet Managment, Finance and Accounting i Safe & Security. Brzina protoka i verodostojnosti podataka su prava revolucija u integrisanju transporta u ukupno poslovanje. Naime, svaki sektor u preduzeću nezavisno pristupa podacima na centalnom serveru, pa nema zagušenja i kašnjenja u protoku dokumentacije. Šta to u praksi znači? Evo uprošćenog primera: vozač dolazi na mesto istovara, priprema istovar i zahteva autorizaciju šifre i mesta istovara, počinje i završava istakanje, autorizuje istočene količine (barcode šifrom ili elektronskim potpisom), pakuje se i odlazi dalje.
C&F sistem je kvazion-line, jer šalje podatke svaka dva i po minuta, ali je to dovoljno da finansijska služba oformi otpremnicu, razduži magacin i pošalje fakturu u narednih pet minuta! Ukoliko je finansijska operativa kadrovski ograničena podaci su na serveru dostupni u svakom trenutku, razvrstani po vozilu, vremenu i mestu. Nezavisno od dipečera i finansijske službe, operativci u službi bezbednosti mogu da obavljaju monitoring podataka koji se odnose na njihov delokrug rada (brzina kretanja, ruta po kojoj se kretalo vozilo, vreme polaska i dolaska, identifikacija vozača i tome slično). Nema nepotrebnih čekanja, svi podaci su isti kod svih korisnika i moguće je diversifikovati lokacije pojedinih službi (garaža, knjigovodstvo, uprava mogu fizički biti na više adresa) bez uticaja na efikasnost korišćenja podataka, što u pogledu troškova i pouzdanosti predstavlja nepobitno dobar razlog za nabavku.
bb_tng_06aU tehničkom smislu C&F sistem je orijentisan da neometeno šalje signale o statusu tačaka koje se prate i ne sadrži aplikacije koje bi kompromitovale njegov rad. Sve intervencije su moguće u „remote“ režimu, tako da se ispravke u radu vrše iz nadzornog centra, bez intervencije na vozilu. Ukoliko dođe do potrebe da se tegljač odvoji od poluprikolice automatski se aktivira mini sistem koji prati poziciju i parametre tegljača, a centralni sistem prelazi na havarijsko napajanje koje održava aktivnost u trajanju od osam sati.
Najveća prednost sistema je modularnost i kompatibilnost sa gotovo svim vrstama poslovnih sistema, jer isporučuje samo «gole» informacije, a njih dalje prihvataju aplikacije koje je korisnik već instalirao i implementirao. Time se postiže modularnost sa svim veličinama flota i raznim kapacitetima korisnika i od malih transportera do potpuno zaokruženih sistema proizvodnje, skladištenja, transporta i distribucije.
 Prvenac u Beogradu 
O iskustvima sa srpskog tržišta govori diplomirani inženjer Vladan Belčević, direktor preduzeća TEAM OIL LOGISTICS DOO, koje posluje kao članica grupe NPCO Ltd. London.
bb_tng_021«U sastavu NPCO Limited, pored preduzeća iz različitih privrednih oblasti (investicije, građevinarstvo, hostelijerstvo, transport…), posluju i ona čija je osnovna delatnost trgovina na veliko naftnim derivatima NPCO, TEAM OIL i TEAM OIL LOGISTICS. NPCO DOO BEOGRAD, kao vlasnik licence za obavljanje energetske delatnosti, dobijene od Agencije za energetiku Republike Srbije, uvezao je i prodao 50.000 tona evro dizela klase 5 (GAS OIL EN590) u 2007. godini i 70.000 tona u 2008. godini, što je ovo preduzeće svrstalo na treće mesto po prodaji u Srbiji, odmah iza NIS-a i LUKOIL-a, a na prvo među privatnim kompanijama u ovoj oblasti.
TEAM OIL A.D. BEOGRAD je tokom četiri godine rada, od marta 2005. do kraja 2008-me, u rafinerijama NIS-a, kao jedan od četiri prerađivača sirove nafte u Srbiji sa licencom za obavljanje energetske delatnosti (broj 10/06-LH15), preradio 154.000 tona sirove nafte i plasirao 140.000 tona naftnih derivata na tržište Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. U istom periodu je uvezeno, uskladišteno i plasirano 55.000 tona evro dizela.
TEAM OIL LOGISTICS DOO BEOGRAD je preduzeće osnovano decembra 2008. sa ciljem trgovine naftnim derivatima za krajnje korisnike i davanja kompletnih logističkih usluga sistemima koji se bave poslovima sa naftom. Naš menadžment ima decenijsko iskustvo u organizaciji transporta i trgovine naftnim derivatima u najvećim privatnim transportnim i trgovinskim firmama u Srbiji, kao i dobre poslovne veze sa svima koji se bave ovim poslom.
Naše prednosti u naftnom biznisu u odnosu na konkurenciju su: potpuno poznavanje tržišta i dugogodišnje iskustvo zaposlenih u prodaji i transportu derivata, brzo reagovanje na promene uslova na tržištu i maksimalno zadovoljenje potreba naših kupaca kroz uslugu ‘od vrata do vrata’. U planu je da u narednom periodu formiramo lanac maloprodajnih objekata na atraktivnim lokacijama čime bi pored NIS-a jedini imali zaokružen ceo ciklus od prerade sirove nafte, preko transporta derivata do prodaje ‘na pištolju‘.»
Ako imamo u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u svetu, ulaganje u savremena transportna sredstva i prateće tehnologije čini se kao prilično smeo potez. Kakva je situacija na tržištu transporta derivata u Srbiji?
«Transport derivata u Srbiji je na veoma niskom nivou i vrši se bez jasne strategije i dugoročnog planiranja. Ozbiljne konkurencije na višim nivoima usluge u Srbiji nema, ako ne računamo par izuzetaka, a poznavajući njihovo poslovanje i ipak „našminkan“ način rada, prazan prostor za pojavu nove transportne kuće zasnovane na najvišem nivou poslovanja je jasan i nedvosmislen. Zastareo vozni park, vučni i vučeni, visok rizik po bezbednost, nekvalitetno pogonsko gorivo, „viškovi“ goriva pri utovaru i „manjkovi“ pri istovaru, kašnjenja u vremenu isporuke, potpuna nepouzdanost, nepoštovanje saobraćajnih propisa i sl., opšta su karakteristika „prevoznika“ na osnovu koje svoju uslugu naplaćuju ispod cene realnog pokrivanja transportnih troškova.»
Vaša kompanija je uložila značajnu sumu novca u najsavremenija transportna sredstva. Šta čini vaš vozni park?
«Upravljamo najmodernijim voznim parkom za prevoz naftnih derivata u Srbiji koji se trenutno sastoji od četiri kompleta: MAN tegljač + ACERBI cisterna (prevoz motornih benzina i dizel goriva), MAN tegljač + KASBOHRER cisterna (prevoz bitumena i mazuta sa grejačima) i MAN tegljač + MACOLA cisterna (prevoz tečnog naftnog gasa). Sva vozila se opremaju sistemima koji omogućavaju on-line praćenje svih relevantnih parametara transporta i pažljivo su birana po kvalitetu i maloj sopstvenoj masi, što omogućava prevoz većih količina goriva bez prekoračenja dozvoljenog osovinskog opterećenja.
Kroz traženje najboljeg rešenja za neprekidno praćenje transporta, došli smo do informacija da postoji sistem koji omogućava i potpunu kontrolu kretanja derivata.”
Koji je motiv za uvođenje sistema za praćenje?
“Doktor Nikola Zindjirian, jedan od autora sistema, upoznao nas je sa problemom sa kojim su se suočavale italijanske naftne kompanije kroz sprečavanje krađe derivata pri transportu do krajnjih odredišta. Njegov tim je dobio zadatak da pokuša da reši taj problem kroz primenu savremenih tehnologija. Ponudio je najbolju moguću soluciju, time što je, pored već viđenih rešenja praćenja transportnih sredstava, smelo ušao u rešavanje problema praćenja same robe. Potpuno su nezavisno napravili praćenje vučnog vozila od praćenja cisterne sa gorivom, uključujući on-line davanje informacija o temperaturi i količini naftnog derivata, što drastično smanjuje prostor za malverzacije, koje su time sveli na teoriju.
No, nije samo sprečavanje otuđenja robe jedini motiv za implementaciju sistema Klikni i Nađi (Click and Find), već i njegova jednostavnost, tačnost i pouzdanost koji drastično podižu nivo kvaliteta usluge i vrednost same kompanije koja ga koristi.»
Dokle ste stigli sa implementacijom sistema za praćenje Klikni i Nadji?
bb_tng_06«Sistem smo ugradili u komplet koji transportuje tačni naftni gas i komplet koji transportuje benzine i dizel goriva. Upravo ga testiramo, bliže se upoznajemo sa njegovim karakteristikama i u najkraćem mogućem roku ćemo ga ugraditi na sva vozila. Dogovoreno je sa autorima da sve naše ideje za unapređenje sistema, posebno u delu koji se odnosi na specifičnosti srpskog tržišta, zajednički implementiramo i sistem približimo ostalim potencijalnim korisnicima u Srbiji i regionu. Ovim poduhvatom bi drastično približili sopstvene standardima u EU.»
Koji su dalji pravci razvoja i ciljevi unapređenja poslovanja?
«Vezano za nove tehnologije, u saradnji sa IT kompanijom TARGET SOLUTION iz Beograda, razvijamo jedinstveni sistem on-line protoka transportne dokumentacije između dispečerskog call centra, vozača i vozila. U stalnom smo kontaktu sa autorima uređaja kako bi iskoristili potencijale oba sistema u novi zajednički.
Ostvaren je prvi kontakt kroz sastanak sa predstavnicima nemačke transportne kuće BONIFER, na kome je ponuđena poslovno tehnička saradnja na najvišem nivou kroz otvaranje srpskog predstavništva. Bili su prilično iznenađeni činjenicom da se u Srbiji neko bavi transportom derivata na nivou najjačih evropskih kompanija i najavili su dolazak u Beograd kako bi se na licu mesta uverili u sve mogućnosti našeg poslovnog sistema.
U daljoj saradnji sa firmom SPV-RENTCO DOO iz Beograda na širenju voznog parka i najsavremenije opreme, kroz otvaranje mreže maloprodajnih objekata i rasta kompanije, planiramo proširenje voznog parka naročito u delu transporta tečnog naftnog gasa čija je potrošnja u odnosu na ostala tečna goriva u velikoj ekspanziji.
Naši ciljevi daleko prevazilaze obično unapređenje poslovanja, već se trudimo da savremenim pristupom i idejama brže „preskočimo“ zaostatak za savremenim kompanijama, naročito u delu zaštite životne sredine i javne bezbednosti.»
 S odličnim rezultatima i u Makedoniji 
O iskustvima na tržištu Makedonije govori Dimitar Džekov, direktor kompanije OILKO KDA, komanditar MAK PETROL-a Skopje.
bb_tng_07«Sedište OILKO KDA je istovremeno i autobaza i nalazi se u Miladinovcima na samom magistralnom putu Skoplje – Beograd, 22 km od Skoplja i u blizini rafinerije. Osnovna delatnost je transport i distribucija naftnih derivata. Trenutno smo potpuno angažovani na zadovoljavanju transportnih potreba principala.
MAK Petrol AD na teritoriji Republike Makedonije ima 130 benzinskih stanica koje imaju potrebu da se kontiunirano snabdevaju derivatima, a zbog veće efikasnosti, opredelili smo se za nabavku novih vozila i opreme koja pretstavlja evropski standard u našoj branši. U Makedoniji se transport derivata nafte razvijao kao posledica rešavanja trenutnih potreba i nije imao komponente koje su vodile računa o dugoročnom razvoju, standardizaciji i strategiji. Iz tog razloga imamo šarenilo tipova i veličina vozila kao i opreme na njima što automatski komplikuje njihovu upotrebu i dovodi u pitanje kvalitetno, ekonomično i stručno održavanje.
OILKO KDA se ubraja u red malog broja evropskih kompanija od regionalnog značaja. Osnovna misija i cilj firme su da kroz ispunjenje zacrtanog razvojnog koncepta, koji je već dostigao 30 vozila za prevoz derivata (tečni natni gas – TNG, svetla i crna roba), obezbedi viši stepen kvaliteta usluge svim korisnicima na teritoriji Republike Makedonije i šire zadovoljavajući sve evropske standarde sa ekološkog, ekonomskog i tehničkog aspekta. Time uspevamo da u toku kontiuniranog snabdevanja od početka do kraja procesa transportovana roba zadržava i kvalitet i količinu.
bb_tng_09Uvećani obim posla nametnuo je potrebu za dvadesetčetvoročasovnim operativnim praćenjem (on – line) autocisterni. U tom cilju, nakon detaljne analize tržišta i pregovora sa više kompanija, odlučili smo se za pravi BLACK NOX i sistem Klikni i Nađi, koji smo kao pilot projekat instalirali na autocisterni za prevoz TNG. Najbolja referenca tog proizvoda je da već dvanaest godina uspešno radi u italijanskom AGIP-u.
Sistem smo ugradili u komplet koji transportuje tačni naftni gas i u potpunosti je opravdao naš izbor time što dosadašnja iskustva u korišenju ovog sistema pokazuju lakoću rukovanja i pouzdanost podataka koji su pravovremeni. Nakon testa na auto cisternama za ostale vrste derivata instaliraćemo ga na svim vozilima u najkraćem roku. Jedna od bitnih prednosti sistema je da nam omogućava slobodu u kreiranju sopstvenih aplikacija za korišćenje podataka (imamo sopstvenu IT službu) kao i komunikaciju sa vozilima i vozačima što je verovatno jedinstven slučaj ove vrste.
Nastavak osavremenjavanja voznog parka daljom nabavkom novih vozila i opreme omogućiće nam da razvijemo jedinstven sistema on-line protoka transportne dokumentacije između dispečerskog call centra, vozača i vozila.

bb_tng_10 U stalnom smo kontaktu sa autorima uređaja kako bi iskoristili potencijale oba sistema u novi zajednički. U kratkom roku očekujemo formiranje monitoring centra za kontinuirano praćenje vozila čime bi maksimalno podigli nivo efikacnosti njihovog iskorišćenja i još više opravdali naše ulaganje u ovakvu strategiju razvoja.”

Izvor: ovlašćeni distributer za Balkan – SPV-RentCo DOO Beograd