DAF-ov tržišni rekord u klasi teških kamiona

20.02.2011.

Tokom 2010. DAF je učvrstio svoj položaj na evropskom tržištu kamiona, a najbolja ilustracija je tržišni udeo od 15,2% u prodaji teških kamiona (ukupne mase veće od 15 tona) u državama Evropske unije. Po obimu prodaje, DAF zauzima čvrsto treće mesto među najvećim evropskim proizvođačima kamiona.
Kompanija istrajava na svom putu ka ostvarenju srednjoročnog cilja – od 20% udela na tržištu EU, a samo pre 10 godina DAF je po obimu produkcije bio najmanji među sedam vodećih evropskih proizvođača teških kamiona.
U još uvek teškom finansijskom okruženju, holandski proizvođač je lane svoj udeo u Evropskoj uniji podigao za 0,4 odsto (sa 14,8% u 2009. na 15,2%). U Holandiji, Belgiji, Velikoj Britaniji, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj zauzima vodeće mesto na tržištu, dok je u Nemačkoj i Italiji DAF najprodavanija uvozna marka.
Tokom prošle godine u 27 država Evropske unije, Norveškoj i Švajcarskoj je registrovano oko 183.000 novih kamiona ukupne mase veće od 15 tona, što predstavlja povećanje od devet odsto u poređenju sa 2009-tom, kada je u ovoj klasi bilo registrovano oko 168.000 kamiona. Procenjuje se da će evropsko tržište u klasi teških kamiona u 2011. “prihvatiti” između 220.000 i 240.000 kamiona.
DAF očekuje da će održati tempo rasta na tržištima skoro svih država Evropske unije. U Holandiji je lane ostvareno povećanje sa 33,3 na 34,7% udela u klasi kamiona ukupne mase veće od 15 tona, dok je u Belgiji udeo povećan sa 18,5 na 22,2%. U Nemačkoj, na najvećem evropskom tržištu kamiona, udeo je porastao sa 10,6 na 11,1%, dok je udeo u Francuskoj i Španiji porastao na 14,6, odnosno 14,4%. DAF nastavlja da učvršćuje svoj položaj i u zemljama centralne i istočne Evrope. Tako je u Češkoj udeo na tržištu porastao sa 15,5 na 20,9%, a u Poljskoj na 19,3%.

Izvor: D Truck Puls/Volex Truck