Fogmaker protivpožarni sistem: preventiva koja može da uštedi milione i spase ljudske živote!

16.09.2019.

Posredstvom kompanije SDT Group, ovlašćenog projektanta, distributera i servisera za teritoriju Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Albanija), renomirana švedska kompanija Fogmaker i na našem tržištu nudi protivpožarne sisteme namenjene gašenju početnih požara u motorskom prostoru i zatvorenim sistemima.

Nedavno je stručni tim kompanije SDT Group predstavnicima službe protivpožarne bezbednosti Rudarsko-topioničarskog basena Bor demonstrirao rad tih protivpožarnih sistema. Prikaz dejstva Fogmaker sistema izveden je u prikolici, koja je za tu potrebu „imitirala“ motorski prostor radne mašine. Kao i u realnim uslovima, sistem je požar ugasio u prvih desetak sekundi od trenutka izbijanja, a na zahtev zainteresovanih stručnjaka rudnika (koji je sada u vlasništvu kineske kompanije Zijin Mining Group) vežba je prikazana još jednom, uz komentar da takav tip demonstracije u borskom rudniku nikada do sada nije izveden.

„U RTB Bor sistemi Fogmaker mogu da se primene, pre svega, na bagerima, transportnim sredstvima (velikim damperima, kiperima, specijalnim vozilima) i na drugim mašinama koje pokreću dizel ili benzinski motori. Budući da po pouzdanim svetskim statistikama polovina požara do kojih dolazi u rudnicima poreklo vodi od kvara na vozilu, ovi sistemi su veoma poželjni upravo kod takvih korisnika, jer Fogmaker funkcioniše tako što gasi požar u početnom stadijumu, štedeći milione dolara koji se gube pri požarima na skupoj mehanizaciji. Uz to, ovaj sistem spasava i ljudske živote koji nemaju cenu“, kaže zamenik direktora kompanije SDT Group, Vladimir Spasojević.

Fogmakerov sistem je namenjen za gašenje požara u motorskom prostoru i zatvorenim sistemima svih tipova radne mehanizacije – kamionima, autobusima, mašinama koje se upotrebljavaju u rudarstvu, šumarstvu, poljoprivredi. Takođe, može da se ugradi na brodove, u pomoćna vozila na aerodromima, uopšte gde god postoji mogućnost javljanja požara u prostoru oko motora, ali i tamo gde postoji opasnost od paljenja ulja, (poput hidraulike), sitne prašine i ostataka koji nastaju usled rada nekih sklopova na mašini. Protivpožarni sistemi ovog švedskog proizvođača su do sada instalirani u više od 120.000 vozila širom sveta.

Sistem gasi vatru pomoću vodene magle sa tropostotnim dodatkom agensa AFFF, ciljajući na sve tri glavne komponente zbog kojih dolazi do požara – kiseonik, visoku temperaturu i gorivo koje ne dozvoljava požaru da se ugasi. Vodena para pod pritiskom za prvih deset sekundi od aktivacije potpuno automatskog i nezavisnog sistema za gašenje požara hladi vatrom zahvaćen prostor za više od 700 stepeni Celzijusa, dok agens AFFF ima svrhu da „filmom“ prekrije usijane površine, smanji prisustvo kiseonika i onemogući ponovno paljenje požara.

Fogmaker sistemi sastoje se od detekcionog cilindra s detekcionom tečnošću na bazi glikola kojim se puni detekciono crevo povezano s rezervoarom s vodom. Usled pada pritiska u detekcionom crevu, do čega dolazi kada se u prostoru gde je instaliran Fogmaker sistem promene temperaturni uslovi, aktivira se smeša vode i AFFF agensa pod pritiskom i izlazi kroz mlaznice čime otpočinje gašenje požara. Jedna kapljica vode prečnika jedan milimetar se rasprskava u 8.000 mikrokapljica, pa je rezervoar od 7,5 litara Fogmaker sredstva za gašenje požara dovoljan za prostor od 12 kubnih metara. Sistem se može isporučiti s rezervoarima od 4,5, 7,5 i 11,5 litara, a mogu se i kombinovati, kako bi se obezbedile sve rizične tačke na vozilu.

Fogmaker sistemi instaliraju se jednostavno, za manje od jednog radnog dana. Redovan servis se obavlja na godišnjem, a generalni na petogodišnjem nivou.