Jednostavnija vožnja sa poboljšanom uslugom Vremena vožnje

08.05.2014.

Dynafleet - nova us vremena vožnjeEvropskim vozačima kamiona sada će biti znatno lakše da prate zakonsku regulativu koja se odnosi na radne sate i odmaranje: uz pomoć poboljšane usluge Vremena vožnje (Driver Times Support), koja je deo Dynafleet, Volvo Trucks sistema za upravljanje voznim parkom, na ekranu u kabini direktno se prikazuje kada je vreme da vozač stane i da napravi pauzu.

Pauza i odmor nisu bitni samo da bi vozači mogli da obavljaju posao i da voze bezbedno – oni predstavljaju i zakonsku obavezu. Međutim, evropski propisi u vezi sa vremenima određenim za vožnju i odmor su obimni i kompleksni. Ovi propisi odnose se na regulisanje kratkih pauza koje vozač mora da pravi u toku radnog dana, kao i na periode kada je potrebno da se napravi celodnevna i nedeljna pauza. To znači da greška može lako da se dogodi – a greške mogu mnogo da koštaju i vozača i transportnu kompaniju i da prouzrokuju veoma visoke novčane kazne.

“Nova verzija usluge Vremena vožnje, koju sada predstavljamo, omogućava vozaču da direktno u kabini prati radne sate provedene u vožnji i da vozi u skladu sa zakonom. Vozač izbegava rizik da bude novčano kažnjen i može da se skoncentriše na svoj posao”, kaže Jarko /Jarkko/ Aine, specijalista za transportna rešenja u kompaniji Volvo Trucks.

Dynafleet - nova us vremena vožnje_02U poboljšanoj verziji usluge Vremena vožnje, vreme vožnje se prikazuje na ekranu veličine sedam inča koji je ugrađen u tablu s instrumentima. Na taj način, dok su za volanom, vozači mogu direktno da prate vreme vožnje i da unapred planiraju pauze i vreme odmora kako bi maksimalno iskoristili sate koje provode u vožnji u skladu sa zakonskim propisima. Sistem može da prati i odluku vozača da obaveznu pauzu od 45 minuta podeli na dve pauze – od 15 i 30 minuta.

Što je najvažnije, sistem brine o komplikovanim propisima vezanim za nadoknadu i jasno precizira kada je vreme da se napravi dnevni ili nedeljni odmor.

“Prethodno je bilo neophodno uraditi pedantne kalkulacije, a od vitalnog značaja je bio mozak koji dobro barata brojkama da se ne bi napravio pogrešan proračun. Sada vozači ne moraju da zaustavljaju vozilo ili da bilo šta sami obračunavaju, dovoljno je samo da bace pogled na integralni ekran”, objašnjava Jarko Aine.

Usluga Vremena vožnje pomaže vozaču da prati usklađene propise Evropske unije vezane za trajanje vožnje i odmora. Usluga prati direktivu o intervalima za vožnju i odmor (EC 561/2006) koju reguliše EU.

Ova usluga je deo Dynafleet, sistema kompanije Volvo Trucks za upravljanje kamionskim voznim parkovima. Pored toga što vozačima nudi značajnu sigurnosnu meru, sistem takođe pomaže transportnim kompanijama da nadgledaju i planiraju zadatke i maršrute za svoje vozne parkove. Na Dynafleet portalu, na kojem se podaci o vremenima vožnje čuvaju dve godine, kompanija tačno može da vidi koji vozači su na raspolaganju za nove zadatke, a da pri tom ne prekorači ili ugrozi zakonski propisano vreme za odmor i pauzu.

“Usluga Vremena vožnje pomaže da se vreme vožnje maksimalno iskoristi i vodi računa da se vozač ponaša u okviru zakona. Nepotrebni troškovi mogu da se smanje, a poboljšana produktivnost biće korisna za svako vozilo. Iznad svega, sistem pomaže da se poveća bezbednost na putevima, jer omogućava vozačima da se odmore i opuste”, kaže Jarko Aine.

Nova verzija Vremena vožnje dostupna je u novim Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX modelima. Dynafleet obuhvata i usluge koje pomažu da se na različite načine smanji potrošnja goriva i poveća transportna efikasnost. Dynafleet je trenutno dostupan u celoj Evropi, Brazilu, Australiji i Južnoj Africi. U trenutku zaključivanja ovog teksta sistem Dynafleet ima 59.000 pretplatnika.

Sistem je dostupan kao aplikacija za iPhone, a uskoro će biti na raspolaganju i za Android platformu.