Novi pneumatik za „građevince“

29.05.2011.

U Mišlenovom /Michelin/ razvojnom programu poseban pneumatik za svaku osovinu i svaku namenu od nedavno je još jedan novitet  X Works. Nova „guma“ je namenjena za pogonske osovine kamiona koji se kreću po teškim terenima, pre svega po gradilištima, kamenolomima, separacijama šljunka i peska, površinskim kopovima, odlagalištima otpada, ali se, zahvaljujući visokokvalitetnoj mešavini glavnih komponenti, posebno za gazeći sloj, odlično ponaša i na dobrim podlogama.
Glavna osobina joj je povećana otpornost na rizike od oštećenja – posekotina koje prete od oštrog kamenja, krša, metalnih otpadaka i drugih ataka sa neuređenih podloga. Ukoliko se montira u singl varijanti (jedan točak na svakoj strani pogonske osovine) podnosi osovinsko opterećenje od osam tona, a ako je u paru (na udvojenim točkovima) do 13,4 tone. Neće se oštetiti na brzinama čiji maksimum ne prelazi 110 km/h.
Za početak je dostupna kupcima u Francuskoj, Italiji i Turskoj, kojima se daje i šestomesečna garancija na slučajna oštećenja. Novi pneumatik je do jeseni na raspolaganju samo u dimenziji 13R22.5, a od oktobra će se proizvoditi i u najtraženijoj varijanti – 315/80R22.5.
Kao i svi savremeni pneumatici, i Mišlenov novitet ima mogućnost obnavljanja (protektiranja) gazećeg sloja, što je važno i s ekonomskog i ekološkog stanovišta.

Objavljeno u publikaciji Auto, broj 380, 28.5.2011.