Palfinger PK 135.002 TEC7: specijalista za teške terete i ekstra dohvate

21.11.2017.

Palfinger, najveći proizvođač hidrauličnih kamionskih dizalica u svetu, predstavila je novi model dizalica TEC serije: PK 135.002 TEC 7 koja nudi izvanredan odnos mase dizalice i njenih performansi. Dizalica može biti opremljena sa tri vrste dodatnog hidrauličnog nastavka (fly-jib) što joj omogućava dohvat i podizni moment uporediv s Palfinger dizalicama čak i dve klase više. Novi model PK 135.002 je svih 2.000 kg lakši od svog starijeg „brata“ PK 150.002, prvenstveno zbog novog P-Profila koji čini dizalicu lakšom, a istovremeno nudi 35% bolje performanse u kombinaciji s fly-jib.

Dizalica je multinamenska i odlično se ponaša kako kod podizanja teških tereta, pri preciznim manipulacijama teretom, kod operacija gde je potreban ekstra dohvat, tako i kod podizanja i spuštanja kontejnera i u poslovima krovnih montaža.

Palfinger dizalica PK 135.002 TEC7 se može da se montira na četvorosovinski kamion bruto mase 32 tone, na kojem ostaje 2.500-3.000 kg korisne nosivosti ili na petosovinsko vozilo bruto mase 40 tona, na kojem ostaje oko 8.000 kg korisne nosivosti. Za te kamione nisu potrebne dozvole za specijalni transport.

Dizalica ima inovativne Palfinger opcije koje se „kriju“ pod skraćenicama MEXT, TOOL i WEIGHT. MEXT opcija omogućava da se upotreba jednog ili dva mehanička produžetka prati senzorima pa se njihov rad može integrisati u sistem osiguranja protiv preopterećenja. TOOL opcija nudi multifunkcionalni adapter (MFA) za spajanje dodatnih alata. WEIGH opcija omogućava operateru da meri masu tereta koji podiže. Osim ovih opcija, operator na dizalici PK 135.002 TEC7 može koristiti i postojeće već dobro testirane Palfinger opcije kao što su P-Fold, DPS-C i HPSC-Plus GEOM. Opcija P-Fold nudi operatoru sklapanje i rasklapanje dizalice jednom komandom. DPS-C opcija izuzetno povećava snagu podizanja tereta na fly-jib uzimajući u obzir masu tereta i masu kamiona s teretom. HPSC-Plus GEOM omogućava sličan efekt pri čemu u obzir uzima masu tereta i poziciju izvučenih stabilizatora. Dizalica može da podigne mnogo teži teret kada stabilizatori nisu maksimalno izvučeni jer to omogućava sistem HPSC-Plus GEOM, uzimajući u obzir masu tereta i poziciju izvučenih stabilizatora.

Izvor: Palfinger Srbija/Palfinger