Promotivna cena za podešavanje oslanjanja na Volvo vozilima

13.07.2012.

Vlasnicima Volvo kamiona i autobusa, ali i vozila drugih marki, verovatno nije poznat podatak da jedan teretnjak, ukoliko mu je oslanjanje („trap“) „ispalo iz ose“ godišnje ima od 500 pa i do 1.000 evra veće troškove samo kroz uvećanu potrošnju goriva i brže habanje pneumatika. Ako se tome dodaju i drugi delovi koji stradaju zbog istrošenosti pneumatika, dodatni troškovi su još i veći. Jasno je da kamion povremeno mora na centriranje („reglažu“) oslanjanja. Ali, upozoravaju stručnjaci, ako se ona ne uradi na pravi način, stvara se novi niz problema, koji stvaraju još veće troškove. U takvim situacijama je najbolje da se vlasnik vozila opredeli za sigurno rešnje, odnosno „reglažu trapa“ na adekvatnom uređaju, koju će obaviti stručno i kvalifikovano lice.

Servisi Volvo kamiona u Srbiji (u Novim Banovcima, Novom Sadu i Čačku) poseduju mobilan uređaj za „reglažu trapa“ renomirane švedske firme Josam, koja je jedan od vodećih proizvođača kvalitetne opreme za proveru i podešavanje oslanjanja. Proces „reglaže trapa“ sa Josam opremom se zasniva na podešavanju centralne linije vozila u pravcu kretanja, a ne na položaju zadnje osovine, što je metod koji se primenjuje s opremom drugih proizvođača. Josam uređaj usmerava sve osovine i točkove u pravcu kretanja vozila, što je po Volvou jedini ispravan način „reglaže“. To znači da se podešavaju i prednja i zadnja (uglavnom pogonska) osovina prema uzdužnoj šasiji vozila, pa se time vozilo podešava prema nagibu kolovoza, odnosno uslovima na međunarodnim putevima. Moguće je merenje i podešavanje svake osovine, bez obzira na njihov broj, odnosno konfiguraciju voznog postroja (4×2, 6×2, 6×4 ili 8×4). Postupak očitavanja je veoma jednostavan i samo sa pola okreta točkova se konstatuje stanje osovine, dok cela operacija sa merenjima i podešavanjima geometrije u većini slučajeva ne traje duže od 45 minuta.

Josam oprema je mobilna i omogućava da se merenja i podešavanja obavljaju i na terenu kod kupca – korisnika, za veći broj vozila, ali, ukoliko je to neophodno, i za samo jedno vozilo. Jedini uslov za rad na terenu je da podloga na kojoj su vozilo i oprema bude što ravnija, odnosno da korisnik ima dostupan servisni kanal. Volvo preporučuje da se kontrola i podešavanje na terenu obavljaju za veći broj vozila (više od tri), jer se tako troškovi puta do korisnika – kupca ravnomerno raspodeljuju čime cena usluge po vozilu postaje pristupačnija.

U mobilnom paketu Josam opreme je i fiksni deo za proveru zazora u ležajevima, sponama i čaurama „trapa“, što omogućava da proces kontrole i podešavanja bude kompletiran. Ukoliko je otkriveni zazor izvan mera, preporučuju se popravka i zamena neophodnih delova, a potom centriranje „trapa“. Na terenu se provera zazora može uraditi i po staroj, ručnoj metodi.

S Josam opremom se, prvenstveno, mogu izvršiti merenje i centriranje (reglaža) „trapa“ na svim Volvo kamionima i autobusima, ali i podešavanje geometrije oslanjanja i na vozilima drugih proizvođača. Takva usluga se za sada pruža samo vlasnicima Volvo vozila i u promotivnom periodu, do 31. decembra ove godine, za sve tipove Vovo kamiona i autobusa po osovini košta 2.497 dinara, bez PDV-a.

Volvo preporučuje da se na godišnjim servisima obavi i ova provera, čime korisnici – vlasnici mogu biti sigurni da je vozilo kompletno ispravno. Dobro podešena geometrija oslanjanja, uz minimalnu investiciju, pruža maksimalne uštede: smanjuje habanje pneumatika („guma“), smanjuje otpor kotrljanja točkova, smanjuje naprezanje i habanje kugličnih zglobova, ležajeva i drughih komponenti oslanjanja, a sve to smanjuje potrošnju goriva i troškove eksploatacije vozila. Uz sve ovo, vozilo sa dobro podešenom geometrijom oslanjanja je i stabilnije na putu, što je važan elemenat bezbednosti.

Detaljnije informacije o ovoj usluzi i zakazivanje termina za kontrolu i podešavanje „trapa“, mogu se dobiti telefonom, pozivom na brojeve: 022/366 636 ili 022/366 637.

Izvor: Volvo Srbija