Provera stanja Volvo kamiona na daljinu

17.07.2012.

Volvo Trucks je razvio novi GSM sistem koji radionici omogućava da iz daljine proverava u kakvom je stanju kamion. Ovaj sistem nagoveštava veću radnu efikasnost i manje troškove održavanja. Predstavljanje ovog sistema u Evropi planirano je za 2013.

Nove usluge na daljinu omogućava najnovija verzija telematskog mrežnog prolaza (TGW) u kamionu. Ona omogućava da se habanja nekih delova i stanje vozila prate iz Volvo radionice i da se kodovi grešaka očitavaju iz daljine preko GSM mreže.

„Uz pomoć ovih novih uređaja za komunikaciju unutar kamiona, radionica bez prekida dobija informacije o habanju niza komponenti“, objašnjava Kristijan Gustavson /Christian Gustavsson/, šef servisnih usluga u firmi Volvo Trucks.

Novi sistem omogućava servisnim tehničarima radionice da proveravaju koliko kilometara je kamion prešao i kojom brzinom se određene komponente habaju. Nakon toga, tehničari u radionici mogu da planiraju servisiranje u skladu sa stvarnim potrebama pojedinačnih vozila.

„Na ovaj način se povećava radna efikasnost i umanjuje rizik od neplaniranih zaustavljanja pored puta. Tako transportne firme doprinose većoj bezbednosti i smanjuju administrativne poslove, dok korisnici njihovih usluga istovremeno mogu da računaju na visok nivo pouzdanosti“, dodaje Kristijan Gustavson.

Komunikacija na daljinu između kamiona i radionice i planovi servisiranja međusobno se dopunjuju. Ukoliko se kamion ne vozi prema prvobitnom planu, servisni intervali mogu da budu previše kratki ili previše dugi. Kada radionica dobije podatke o stvarnoj brzini habanja, može da prilagođava servisne intervale stvarnim potrebama kamiona.

„Mnogo parametara je teško izračunati. Komponente kamiona koji se vozi u uslovima težim od prosečnih brže se habaju, dok iste komponente kamiona koji radi u mirnijim uslovima mogu da ostanu nepohabane sve dok ne dođe vreme za planiranu zamenu. Za transportnu firmu to znači neizvesnost“, kaže Kristijan Gustavson.

Ukoliko se kamion ne koristi u skladu sa prvobitnim planom servisiranja, radionica dobija informaciju o tome.

“Na primer, radionica može da dobije upozorenje o habanju disk-pločica. Zahvaljujući tome, pohabani delovi se blagovremeno menjaju, odnosno neće vas izneveriti na dalekom putovanju“, kaže Kristijan Gustavson. „To je dobitna kombinacija. I transportna firma i radionica će biti efikasnije ako mogu da izbegnu neplanirane posete radionici.“

Uz pomoć TGW-a, parametri će moći da se ažuriraju na daljinu, a u budućnosti će kompletni softverski paketi unutar kamiona moći da se ažuriraju. Prema mišljenju Kristijana Gustavsona, sistem će prvo obuhvatati ograničen broj parametara, ali će Volvo Trucks za nekoliko godina razviti mnogo širi asortiman sličnih uređaja kako bi se povećala radna efikasnost transportne firme i smanjili njeni radni troškovi.

Pogledajte film na www.youtube.com/VolvoTrucks.

Izvor: Volvo Srbija