Renaultov projekat distributivnog vozila sa 13% manjom potrošnjom

04.09.2015.

edit_project_renault_trucks_distribution_1Renault Trucks je, zajedno sa šest partnera, pokrenuo projekat EDIT (Efficient Distribution Truck – Efikasan kamion za isporuku). On ima za cilj da, zahvaljujući primeni najnovijih tehnologija, smanji potrošnju vozila za isporuku za 13% u odnosu na današnje serijske kamione te vrste. Prototip koji se koristi u ovom projektu je Renault Trucks D Wide sa Euro VI motorom opremljen rashladnim sandukom.

Ogledno vozilo će koristiti tehničke novitete koji će biti pušteni u prodaju oko 2020. godine, pri čemu svaki od partnera pruža svoj odgovarajući doprinos.

Projekat EDIT je podržan od strane sektora za konkurentnost Lionske organizacije za kamionski i autobuski prevoz (LUTB). On je takođe odabran i na 19. tenderu za ovakve konkurse u okviru područja FUI (Francuska-Velika Britanija-Irska).

Posle vozila Optifuel Lab 2 – tegljača i poluprikolice, svojevsrne laboratorije na točkovima, u kuje su ugrađeni najnapredniji tehnički pronalasci kojima se smanjuje potrošnje velikih transportnih kamiona, Renault Trucks nastavlja sa istraživanjem u tom pravcu na vozilima za isporuku.

Saradnja u okviru ovog projekta okuplja još i Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA iz Liona (LamCoS) i IFSTTAR (LICIT). Projekat se bazira na različitim pravcima istraživanja. Pre svega, aerodinamični oblik vozila i hladnjače će biti značajno usavšeni. Prototip će zatim biti opremljen mikrohibridnim sistemom niskog napona koji će, zahvaljujući reverzibilnom električnom uređaju, preuzimati jedan deo kočione energije. Ovaj uređaj će snabdevati pomoćnu opremu električnom energijom koja je tako preuzeta i može da pruži povremenu pomoć termičkom motoru.

Drugi pravac istraživanja: koncepcija novog sistema pomoći pri vožnji. Povezan sa semaforom, on će unapred predvideti promenu svetla i tako odrediti potrebnu brzinu, smanjujući potrošnju na minimum. Osim toga, on će omogućiti vozaču da odabere najekonomičniju voznu putanju. I na kraju, ovaj prototip će testirati nove pneumatike smanjenog koeficijenta otpora i smanjene buke.

Završetak projekta EDIT i isporuka vozila su predviđeni za 2018-tu, ali se očekuje da neka od novih tehničkih rešenja, koja budu proverena u praksi, budu implementirana u serjska distributivna vozila već u naredne dve godine.