Scania ponovo pokreće proizvodnju u Evropi

15.04.2020.

Scania saopštava da je odlučila da ponovo pokrene svoj evropski proizvodni sistem 21. aprila 2020. Fabrike za proizvodnju šasija će početi da rade smanjenim kapacitetom, deljenjem obima dnevne proizvodnje u dva dana. I dalje neće biti uobičajenog toka rada i aktivnosti.

Obnavljanje proizvodnje će se sprovoditi oprezno, da bi se testirale mogućnosti dobavljača kompanije Scania, kao i sopstvene mogućnosti isporuke vozila. Krajem prođlog meseca, počev od 25. marta sprovedeno je strukturisano i dobro organizovano zaustavljanje proizvodnog sistema kompanije širom sveta. Ponovno pokretanje će se izvršiti na isti način – planirano, strukturisano i u različitim datumima, u zavisnosti od lokalne situacije sa Covid-19.

S obzirom na brojne nesigurnosti, Scania će nastaviti da prati i donosi odluke o aktivnostima u globalnom proizvodnom sistemu svake nedelje. Zdravlje i bezbednost su prioritet. Svako pokretanje proizvodnje vršiće se u uskoj saradnji sa stručnim savetodavnim timom kako bi se obezbedilo sigurno obavljanje poslova za sve zaposlene i partnere kompanije Scania.

Tokom ovih izazovnih vremena, vlasnici i vozači Scania vozila mogu da računaju na kvalitetnu servisnu podršku, jer mehaničari i prateće osoblje, bez obzira na vanrednu situaciju, svakodnevno brinu o popravkama kamiona, autobusa i priključnih vozila. Širom sveta, Scania ima više od 1.600 servisnih radionica i više od 20.000 iskusnih mehaničara koji brinu za Scania vozila

Scania je preduzela sve mere zaštite vlasnika vozila/vozača i zaposlenih, odnosno svih korisnika servisnih i drugih usluga, pa su zbog toga na snazi posebne mere prilikom posete poslovnim jedinicama Scania Srbija d.o.o. Da bi se osigurala bezbednost posetilaca i zaposlenih, pristup nezaposlenima u prostorije kompanije Scania je ograničen isključivo kroz glavni ulaz, tamo se obavezno obavlja procedura dezinfekcije ruku i navlačenja rukavica i maske. Scania podseća da je važno da se slede uputstva navedena na glavnom ulazu – za bezbednost korisnika servisnih usluga i personala u servisnim radionicama. Više detalja je dostupno na:

www.scania.com/rs/sr/home/products-and-services/workshop-services/covid-19.html

Scania Srbija d.o.o. podseća i na aktuelno radno vreme poslovnih jedinica:

Scania Beograd: ponedeljak-petak 07:00-15:00, subota 08:00-11:00

Scania Čačak: ponedeljak-petak 08:00-15:00, subota 08:00-11:00

Scania Novi Sad: ponedeljak-petak 08:00-15:00, subota 08:00-11:00

Scania Niš: ponedeljak-petak 08:00-15:00, subota 08:00-11:00

Scania Assistance pomoć na drumu dostupna je 24 sata dnevno na broju telefona +381 60 8484 122.