Scanijin alarm čuva gorivo

03.01.2020.

Iako je gubitak dragocenog goriva već sam po sebi dovoljno loš, možda je još gore da kamion ne može da izvrši isporuku u planiranom terminu, što prevozniku stvara mnogo problema – od kazni, do prekida dugogodišnje saradnje s naručiocem prevoza. Scania zbog toga, kao opcionu opremu, nudi alarm koji upozorava na pokušaj ili krađu goriva, za sada za pojedinačne, a uskoro se očekuje i sistem za uobičajene dvostruke rezervoare.

Sistem se sastoji od specijalnog poklopca rezervoara i senzora koji prati nivo goriva – ako on znatno padne, alarm se aktivira i emituje zvuk visokog intenziteta, koji deli sa normalnim alarmnim sistemom za krađu. Kada se aktivira, alarmni sistem prati nivo goriva do 65 sati, pod uslovom da se aktivira glavni prekidač baterije kamiona. Vozač i vlasnik vozila će takođe dobiti sms, odnosno e mail poruku, kao i upozorenje na portalu za upravljanje voznim parkom Scania – ako postoji pretplata na kontrolni paket.

Možda je najveća prednost alarma za krađu goriva u odvraćanju od lopova: nalepnica na rezervoaru upozorava kriminalca da je gorivo zaštićeno. Ali, čak i ako se uspe sa očuvanjem kompletne količine goriva u rezervoaru, sam pokušaj krađe može da pričini štetu, jer slomljen poklopac zahteva nimalo jeftinu, ali ni brzu popravku.