DAF ubrzava proizvodne trake

21.05.2011.

I u prva četiri meseca ove godine nastavljen je rast tržišnog udela holandskog proizvođača kamiona na 29 najvećih tržišta u Evropi: u kategoriji vozila ukupne mase veće od 15 tona sa 15,2 odsto u 2010. sada je približno 16 odsto, s tendencijom daljeg uvećanja, a slično je i sa tržišnom pozicijom DAF-a u Srbiji.
U klasi teških kamiona, ova marka je u periodu januar-mart prodajni lider u Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji i na nekoliko tržišta centralne Evrope. Budući da tražnja raste, montažne trake u fabrici u Ajndhovenu se kreću sve brže: u januaru i februaru prosečna dnevna produkcija teških kamiona u familjama CF i XF je iznosila 147 jedinica, u martu i aprilu 164, za maj je projektovana na 176, a za jun na 184 vozila dnevno.
DAF-ovi stratezi prognoziraju da će u 2011. ukupna prodaja teških kamiona na 29 glavnih evropskih tržišta dostići 220.000 do 240.000 jedinica. Poređenja radi, lane je u 27 država Evropske unije, Norveškoj i Švajcarskoj prvi put registrovano oko 183.000 novih vozila ukupne mase veće od 15 tona.

Objavljeno u publikaciji Auto, broj 379, 14.5.2011.