Pomoć NS patrola vozačima JGSP Novi Sad

02.11.2023.

Vozači Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad svakodnevno se u svom poslu suočavaju sa velikim problemom na autobuskim stajalištima i „žutim“ saobraćajnim trakama, na kojima građani nepropisno zaustavljaju i ostavljaju automobile, a slično se ponašaju i vozači nekih taksi vozila koji van zakonom dozvoljenog prostora omogućavaju ulazak/izlazak korisnika te vrste prevoza. Onemogućavanjem ulaska autobusa na stajališta, usporava se javni gradski prevoz i sav saobraćaj u gradu. Uz to, ugroženi su i putnici koji ne mogu nesmetano i bezbedno da uđu i izađu iz autobusa, a produžava im se i vreme provedeno u javnom prevozu.

Foto: JGSP Novi Sad

Služba NS patrol od maja meseca pomaže da se reši ovaj problem, a 2. novembra službenici JGSP Novi Sad su„ispratili“ jedan obilazak saobraćajnica vozilom NS patrola, koje prikuplja video materijal i na efikasan način uočava vozače koji čine prekršaje (uz automatsko pokretanje prekršajnih postupaka), o čemu svedoče fotografije uz ovaj tekst.

Foto: JGSP Novi Sad

Sistem specifične komunalne kontrole saobraćaja u Novom Sadu u zvaničnoj funkciji je od 1. maja 2023. Zove NS patrol, a ne Oko sokolovo, iako su Novosađani već usvojili naziv sličnog sistema, koji od 28. jula 2020. funkcioniše u Beogradu. Osim naziva, postoji i još jedna razlika u odnosu na sistem u prestonici: beogradsko Oko sokolovo kontroliše samo parkiranje na određenim saobraćajnicama, a NS patrol će, po navodima portala gradskeinfo.rs od 26. aprila ove godine, kontrolisati i zelene površine, šetališta i biciklističke staze. U istom tekstu se navodi da će ulicama Novog Sada kružiti pet posebno opremljenih Dacia Sandero. Takođe, za „nadgledanje“ šetališta i biciklističkih staza namenjeno je 10 posebno opremljenih bicikala kojima će upravljati komunalna milicija.

Foto: www.gradskeinfo.rs

Slično beogradskom sistemu, vozilo NS patrol kruži određenim ulicama i ukoliko usnimi nepropisno parkirano vozilo, kazna se ne izriče odmah, već vozilo pravi još jedan krug, pa ukoliko se ponovo uoči u prekršaju, tada sledi novčana kazna.

Registarske oznake vozila u prekrašaju se softverski šalju u MUP, gde se povezuju sa vlasnikom vozila, a kazna vlasniku stiže na navedenu adresu prebivališta, kao kada kaznu napiše novosadsko JKP Parking servis. U slučaju da vozilom nije upravljao vlasnik, dužan je da u roku od osam dana dostavi dokaz o tome ko je upravljao vozilom za vreme prekršaja, kako bi to lice bilo kažnjeno, a ne vlasnik vozila.

Kako da vozači znaju da li su u prekršaju, šta je zaustavljeno, a šta parkirano vozilo? Ukoliko se vozilo zadrži duže od tri minuta na istoj lokaciji, parkirano je i samim tim vozač podleže kazni ukoliko tako zatečeno vozilo uoči NS patrol vozilo. Takođe, popularna „sva četiri migavca“ ne utiču na situaciju, tako da će kazna uslediti uprkos signaliziranju da je vozilo zaustavljeno „samo na pet minuta“.

Foto: www.gradskeinfo.rs

Kako su u aprilu pisale kolege iz gradskeinfo.rs, kazne za nepropisno parkiranje ostaju nepromenjene, bilo da ih izdaje radnik Parking servisa ili softver NS patrol vozila, pa nepropisno parkiranje košta 5.000 dinara. Vredi pomenuti i kaznu za skrivanje ili modifikaciju registarskih tablica čime se sistem onemogućava da odmah „prepozna“ vozilo u prekršaju: takav prekršaj biće kažnjavan sa 20.000 dinara, a utvrdiće ga službenici nakon što ih sistem „alarmira“ da sa oznakama vozila nešto nije u redu.

Izvori:

JGSP „Novi Sad“

Pogledajte video zapis o početku funkcionisanja sistema NS patrol: